• hrabrasestra@gmail.com
  • Hrvatska

O nama

Udruga Centar za građansku hrabrost osnovana je 2011. sa ciljem promicanja i poticanja građanske hrabrosti, osviještenih vrijednosti humanističke misli i slobodoumlja, slobode savjesti, uvjerenja i mišljenja te feminističke etike odgovornosti i solidarnosti u osnaživanju i zaštiti ljudskih prava, ravnopravnosti i u kritičkom suočavanju sa prošlošću.

www.civilcourage.hr

https://www.facebook.com/CenterForCivilCourage

Račun udruge: IBAN HR3023600001102296093​

Uvjeti korištenja stranice