Pobačaj je legalan

Prema članku 15 stavak 1 i 2 i članku 18 stavak 1 Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece prekid trudnoće je medicinski zahvat i može se na zahtjev žene izvršiti do isteka deset tjedana od dana začeća (računa se od prvog dana ženine posljednje menstruacije).

Nakon isteka deset tjedana od dana začeća, prekid trudnoće se prema čl. 15 stavak 3 i 22 Zakona može izvršiti samo po odobrenju komisije uz pristanak odnosno na zahtjev trudne žene, u slučajevima:

– kad se na temelju medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti narušenje zdravlja žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porođaja;

– kad se na temelju medicinskih indikacija i saznanja medicinske znanosti može očekivati da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama;

– kad je do zaĉeća došlo u vezi s izvršenjem krivičnog djela silovanja, obljube nad nemoćnom osobom, obljube zloupotrebom položaja, obljube s djetetom ili rodoskvrnuća.

Rješenjem Ustavnog suda RH iz 2017. godine pobačaj na zahtjev žene nije proglašen neustavnim i ne smije biti zabranjen.
 
Hvala doc. dr. sc. Ani Horvat Vuković na jasnom objašnjenju Rješenja Ustavnog suda (USUD). Naučile smo da se ne moramo bojati budućeg referenduma, a i da smo na pravom putu kada smatramo da rani pobačaj predstavlja etički prihvatljivu odluku i da (kao i kod drugih društveno relevantnih pitanja) trebamo zahtijevati odgovornost države u sprovođenju načela sekularnosti.
 
Ovdje bismo navele najbitnije dijelove iz teksta:
 
USUD fetusu nije dodijelio status nositelja ustavnog prava na život u svim razvojnim fazama, pobačaj na zahtjev žene nije proglašen neustavnim i ne smije biti zabranjen!
 
– USUD je fokus postavio na pravično uravnoteženje dva sukobljena zahtjeva: koje će pravo nadvladati a koje ustuknuti ovisi o tome koje od njih u okolnostima datog slučaja više štiti smisao Ustava – ljudsko dostojanstvo!
 
– USUD ističe da je jednako važno osigurati ne samo život kao takav, već istodobno i zaštititi ženino dostojanstvo, pravo na slobodu i osobnost (čl.22. Ustava) te privatnost (čl.35.). USUD stoga odlučivanje o prekidu trudnoće smješta u onaj dio intime koji pripada području ženine osobne autonomije i prava na slobodno samoodređenje.
 
– čak i da Sabor budućim zakonom utvrdi da „život“ počinje trenutkom začeća, to ne može utjecati na činjenicu da je mogućnost pobačaja u sadašnjim granicama i dalje ustavno nedodirljiva – čak i eventualnim ustavnim referendumom
 O prizivu savjesti stručnjakinja jasno objašnjava i predlaže:
 
– Pravo na reproduktivno zdravlje ne smije biti dotaknuto, a kamoli ukinuto, osobnim pertubacijama zdravstvenih djelatnika. Za osiguranje ovoga su odgovorne zdravstvene ustanove, tj. država. – S obzirom na sve to, pogrešno je mišljenje da bi pravo na priziv savjesti bilo „jače“ od „prava na pobačaj“.
 
– U skladu sa pravom na samoodređenje do kojeg toliko držimo, i koje je u osnovi naše tvrdnje da svaka žena mora moći sama odlučiti o svom tjelesnom integritetu, svaki čovjek – vjernik ili ne – također ima pravo na autonomno definiranje opsega svojih etičkih uvjerenja na način koji je u njegovom mišljenju smislen.
 
– Zdravstveni djelatnik ima pravo da temeljem priziva savjesti odbije pružanje usluge koja je dio opisa njegovog radnog mjesta. 
No, to njegovo pravo ne sprečava poslodavca da takvog djelatnika: a) uopće ni ne zaposli, ili da mu 
b) otkaže ugovor o radu.
 
– Treba ustrojiti registar „prizivatelja“ i učiniti ga javno dostupnim.
 
– Možda i najučinkovitije, treba inzistirati na širenju prakse medikamentoznog pobačaja, koji osim nesumnjivih psiholoških i zdravstvenih benefita eliminira izravno uključenje liječnika u prekid trudnoće.      

PROTUPRAVNI PREKID TRUDNOĆE

opisan je u članku 115. Kaznenog zakona: 

Tko protivno propisima o prekidu trudnoće, trudnoj osobi izvrši, potakne je ili joj pomogne izvršiti prekid trudnoće s njezinim pristankom, prouzročena smrt trudne osobe ili joj je zdravlje teško narušeno ili tko trudnoj osobi bez njezinog pristanka izvrši prekid trudnoće, kaznit će se kaznom zatvora.