Pobačaj - pravo na zdravstvenu skrb

Prema Ustavu Republike Hrvatske, Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece i presudi Ustavnog suda iz 2017. godine žene u Hrvatskoj imaju pravo samostalno odlučiti hoće li roditi ili neće te s kim, kada i koliko će djece imati.

Pravo žene na siguran prekid trudnoće temeljno je ljudsko pravo koje proizlazi iz prava žene na život, samoodređenje, dostojanstvo i zdravlje. Restriktivni zakoni koji zabranjuju prekid trudnoće samo izlažu žene povećanim zdravstvenim rizicima i djeluju diskriminirajuće. Oni ne znače da se prekid trudnoće neće obavljati ili da će se njihov broj smanjiti već samo ženi smanjuju dostupnost sigurnom prekidu trudnoće. Zabrana prekida trudnoće stoga prisiljava žene da pribjegavaju alternativnim rješenjima i obavljaju ilegalne prekide trudnoće te time dovode u opasnost svoj život i zdravlje. Budući da je ženino pravo na reproduktivno samoodređenje temeljno ljudsko pravo, smatraju to nedopustivim. Samo žena može odlučivati o svom tijelu, životu, zdravlju i dostojanstvu, a neželjena trudnoća može predstavljati veliki teret za fizičku i emocionalnu dobrobit žene (iz Rješenja Ustavnog suda).

Pravo na izbor o rađanju djece uključuje i pravo na prekid trudnoće na ženin zahtjev („Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece“).

Prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata žena ima pravo zahtijevati najbolju moguću medicinsku skrb, što uključuje i skrb o njenom reproduktivnom zdravlju.

Pravom na izbor i pravom na dostupan, siguran i besplatan prekid trudnoće u zdravstvenoj ustanovi mi vrednujemo život odrasle žene. Vjerujemo da žena mora imati pravo odlučivati o svome tijelu, tj. zdravlju i o svome životu. 

Ne želimo više podnositi sve glasnije javno napadanje žena koje su se odlučile na prekid trudnoće ili samo izrazile stav da je pobačaj dio ženinog reproduktivnog prava. Ženino nije da rađa – takvo što nisu ni naše majke, ni bake (pa ni naši očevi, ni djedovi) smatrali, a sad ćemo mi, kćerke i unuke, vraćati kotač povijesti unazad?!

Želimo skinuti stigmu s riječi „pobačaj“. Želim poručiti ženama da se nemaju čega stidjeti – njihovo tijelo, njihovo zdravlje, njihov život, njihov izbor. Ono što često ističemo je da žene nisu inkubatori. Žene su misaona ljudska bića, one su život koji se već živi sa svim svojim radostima i brigama. One su ne samo mozak, osjećaji, nego i tijelo. Naše tijelo pripada nama, naš život pripada nama, nikome drugome. Svjesna, odrasla osoba mora imati pravo i slobodu odlučiti o svome tijelu, budući da zametak raste i razvija se u njenom tijelu, mijenja njeno tijelo i njen život, utječe na njenu budućnost.

Mi, žene, odlučujemo kome ćemo podariti život, naš život, naše tijelo, naše zdravlje. Nitko nema pravo na naša tijela, osim nas samih. Žene nikome nisu dužne objašnjavati zašto su se odlučile na pobačaj. Društvo nema pravo ženi koja se odlučila na pobačaj držati pridike, niti joj nuditi oprost. Oprost insinuira da je učinila nešto loše. Nije! Rani pobačaj na zahtjev je etički prihvatljiva odluka!

Nitko od nas ne može osjetiti okolnosti u kojima se žena odlučuje na prekid trudnoće. 

Pobačaj postoji otkad žene rađaju, i baš kao što žene ženama stoljećima pomažu pri rođenju djece, žene pomažu ženama pri pobačajima. Nijedna žena prekid trudnoće ne bi trebala prolaziti sama (ako to ne želi). Stoga našu podršku nudimo i ženama koje imaju spontani pobačaj, ženama koje se odluče na prekid trudnoće na zahtjev ili koje su primorane prekinuti trudnoću iz medicinskih razloga.

Ne ispitujemo, ne prosuđujemo, ne osuđujemo. Mi vjerujemo ženama! 

Pročitajte članak o pravu na pobačaj koji je napisala dr. Gorjana Gjurić