Što je pobačaj?

medicinska definicija

U Hrvatskoj je prihvaćena definicija Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne federacije ginekologa i opstetričara (FIGO), pa se od 2001. pobačaj medicinski definira kao: prekid trudnoće prije navršenog 22. tjedna (od prvog dana ženine posljednje menstruacije) i/ili težina fetusa manje od 500 g.

Navedena starost/težina fetusa je izabrana kao granica, jer do tada embrio/fetus najčešće ne može postići dovoljan stupanj razvoja za samostalan život izvan tijela žene (fetus ne može uspostaviti funkciju disanja zraka iz atmosfere). Neke zemlje kao granicu uzimaju 28. tjedan embrionalnog razvoja i težinu fetusa 1000 g ili manje.

Većina djece rođene s 23 i 24 tjedna ni danas ne preživljava niti uz najsofisticiranije mjere intenzivnog liječenja. Također su nezrela djeca vrlo male porođajne težine, u ranim tjednima trudnoće, u slučaju preživljavanja izložena značajnim rizicima neuroloških oštećenja, oštećenja vida i sluha i mentalne retardacije.

Učestalosti spontanih prekida trudnoće je visoka, pa se na svakih 100 oplođenih jajnih stanica rađa tek 10-20 djece sposobne za život izvan maternice. Danas znamo da 15-20% svih dijagnosticiranih trudnoća završe spontanim pobačajem, najčešće u prvom tromjesečju trudnoće. 

Tome treba dodati gubitke iz tzv. predkliničkih trudnoća, kada zametak odumire prije ili u ranoj fazi implantacije (usađivanje u maternicu), što se dešava s 50-60% ranih embrija.

Ove trudnoće i ovi spontani pobačaji najčešće uopće nisu dijagnosticirani, već se shvaćaju kao zakašnjela menstruacija.

Postoje dva oblika prekida trudnoće kirurški prekid trudnoće ili prekid trudnoće lijekovima. Oba načina su sigurna i učinkovita, s malo nuspojava, a komplikacije su rijetke. (uskoro više)

KIRURŠKI POBAČAJ

MEDIKAMENTOZNi POBAČAJ