U ime zigote, embrija i fetusa!

PAŽNJA ! Ne radi se samo o nastojanju da se, u ime zigote, embrija i fetusa, ženama oduzme pravo na prekid trudnoće, koje nam je svima već dobro poznato. U ime zigote, embrija i fetusa kriminaliziraju se i trudnice koje namjeravaju i žele roditi! A njihov krimen može biti i spontani pobačaj i rođenje mrtvog djeteta i rana smrt novorođenčeta ! Optužbe mogu biti čak i za ubojstvo! Kazne mogu biti višegodišnji do doživotni zatvor! Prisilno zatvaranje u zdravstvene ustanove ili ustanove za liječenje ovisnosti kao i privremeno ili trajno oduzimanje roditeljskih prava također su na repertoaru.

U najnovije vrijeme postalo je moguće ženama u trudnoći osporiti i oduzeti mnoga temeljna ljudska prava koja su garantirana svim ostalim ljudima ! U ime zigote, embrija i fetusa trudnica može izgubiti slobodu, pravo na privatnost, autonomiju, tjelesni integritet, pravo na zdravlje, informirani pristanak ili odbijanje, pravo na zaštitu od okrutnog i nečovječnog postupanja, pravo na pravedno suđenje, pravo na rad, roditeljska prava, … pa čak i pravo da umre kao drugi ljudi ! Time je žena dvostruko diskriminirana; i kao žena i kao trudnica.

Poznato je, iako to olako zaboravljamo, da su kroz historiju žene bile često proganjane zbog svojih seksualnih i reproduktivnih osobina; kao vještice, čarobnice, bludnice, zavodnice, preljubnice, zbog pobačaja… Kazne su bile drakonske: kamenovanje do smrti, utapanje, spaljivanje na lomači… Spolna i reproduktivna prava žena priznata su tek zadnjih 50-tak godina

Ali da se i u trećem mileniju, u XXI stoljeću, žene kažnjava doživotnim ili dugogodišnjim zatvorom zbog nepovoljnih ishoda trudnoće (npr.spontani pobačaj, mrtvorođenče, rana novorođenačka smrt) i da zbog trudnoće mogu biti izložena raznim pravosudnim i medicinskim prisilama čini se nevjerojatnim i nezamislivim ! Ali se upravo to događa!

Spomenute prakse nisu bolesna fantazija, nego se već godinama dešavaju, najviše u SAD. Kao i mnoga druga “civilizacijska dostignuća” iz ” kolijevke demokracije i ljudskih prava “, prelaze Veliku Baru i približavaju se i našim krajevima. Mnogo je takvih slučajeva u onim  državama Latinske Ameriku u kojima je svaki pobačaj zabranjen, nađe se toga i u Velikoj Britaniji, a upravo ovih dana put im se možda otvori i u Poljskoj. Donosi ih pokret za priznavanje osobnosti zigote, embrija i fetusa, koji na račun arbitrarno proglašenih prava ploda ženama odriče njihova spolna i reproduktivna prava, kao i brojna druga temeljna ljudska prava (pravo na slobodu, pravo na privatnost, autonomiju, tjelesni integritet, pravo na zdravlje, pravo na informirani pristanak ili odbijanje medicinskih intervencija, pravo na zaštitu od  okrutnog i nečovječnog postupanja, pravo na pravedno suđenje, pravo na rad, roditeljska prava, … pa čak i pravo da umre kao drugi ljudi !). Radi se o dvostrukoj diskriminaciji žena: kao žene i kao trudnice.

U aktualnoj kampanji za zabranu ili barem otežavanje dostupnosti sigurnog i legalnog pobačaja u Hrvatskoj, koje u ime zigote, embrija i fetusa vode Katolička crkva i desne politike, važno je da hrvatska javnost ima potpunu informaciju o svemu što iz toga proizlazi. Zabrana namjernog pobačaja je samo vrh ledene sante – namjerni pobačaj je samo najlakša meta za odstrel. Iza zabrane namjernog pobačaja valjaju se mnoge druge restrikcije i represije, koje su za sada ispod razine radara javnosti. O tome govorimo u ovom članku pretežno na primjerima iz SAD. Jer, najprije žene, a s njima i muškarci zainteresirani za slobodno odlučivanje o rađanju potomstva, ne bi trebali nasjesti na mizogine manipulacije emocijama i znanošću koje križari za prava zigote, embrija i fetusa izdašno koriste. Tek informiranim uvidom u cjelokupnost problema ljudi mogu spriječiti donošenje zakona i propisa koji bi u praksi mogli degradirati temeljna ljudska prava veće polovice hrvatskog građanstva i osujetiti željene ciljeve:

1/ da trudnoća bude slobodan izbor žene,

2/ da rađanje djece bude i ostane slobodno i dobrovoljno,

3/ da djeca koja su rođena budu dobrodošla, voljena, pažena i zbrinuta i

4/ i da žena, trudna ili ne, uživa sva temeljna ljudska prava jednako kao i muškarac.

Ostatak teksta pročitajte u pdf-formatu