Lažne istine

Lažne istine I dio: O početku ljudskog života, pravu na život prije rođenja i plodu u maternici kao ljudskoj osobi u protu-pobačajnoj kampanji nakon i usprkos rješenju Ustavnog suda o legalnosti pobačaja Iako je Ustavni sud riješio da je pobačaj izvršen u skladu sa Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o…

O zloupotrebi znanosti

O zloupotrebi znanosti na štetu žena: žena kao fetalni kontejner TKO? U novije vrijeme se Crkva i vjerske civilne udruge sve češće hvataju znanosti za opravdavanje svog nauka i postupanja. Često se više uopće ne pozivaju na Bibliju, na crkvene doktore, na crkvene oce niti na Katekizam katoličke crkve, nego baš na znanost. Evo recentnog…

Pravo na pobačaj: činjenice

Pravo na pobačaj: činjenice i činjenicama usuprot Pobačaj, kao i brojne druge pojave vezane uz ljudsku spolnost i reprodukciju i danas su kako u svijetu tako i u Hrvatskoj još uvijek predmetom mnogih kulturoloških, religijskih, moralističkih, političkih, pravnih i socioloških debata i razmimoilaženja (Rittossa Dalida. Prijepori o pravu na pobačaj u Republici Hrvatskoj, 2005., Prljić…

Pravo na pobačaj ukratko

Pravo na pobačaj ukratko Kontroverze Pobačaj, koji postoji o svakoj ljudskoj zajednici još iz predhistorijskih vremena, danas je jedna od najkontroverznijih tema sadašnjosti. U njoj se prelamaju razni svjetonazorski, religijski, etički, moralni i filozofski stavovi, razne predrasude, emocije i politički interesi. U središtu prijepora su, na jednoj strani, vrednovanje žene i , na drugoj strani,…

Nezdrava suradnja u zdravstvu

Nezdrava suradnja u zdravstvu: znanstvena i/ili religijska edukacija medicinskih sestara? O čemu je riječ ? Suradnja, kooperacija, kolaboracija-kako to gordo zvuči ! Podrazumijeva ravnopravnost, suodlučivanje i sukreiranje na putu ostvarivanja zajedničkog cilja. Čini se, samo neki isčašen i zadrt um može se protiviti suradnji, bilo među ljudima, bilo među školama, ustanovama, poduzećima, crkvama, državama, za…

Priziv savjesti u medicini: prijedlog

Priziv savjesti u medicini: prijedlog dodatne regulative Inicijativa liječnika/-ca za reguliranje priziva savjesti u medicini i CESI- Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Prijedlozi za cjelovito reguliranje prava na priziv savjesti u medicini/ zdravstvu Poruke Okruglog stola „Priziv savjesti u medicini“ Zagreb, Novinarski dom, 21.01.2015. Na okruglom stolu Priziv savjesti u medicini predočena je višeslojna dimenzija prava…