POBAČAJ U
BOSNI I HERCEGOVINI

Ženska mreža “Hrabre sestre” pruža emocionalnu podršku i sveobuhvatnu pomoć ženama pri prekidu trudnoće.

Sloveniji se prekid trudnoće na zahtjev žene obavlja do isteka 10 (deset) tjedana (od prvog dana posljednje menstruacije). Nakon isteka deset tjedana prekid trudnoće može se obaviti uz obrazloženu molbu bolničkoj komisiji koja (ovisno o bolnici) istog dana ili u toku tjedna odlučuje o pristiglim molbama i u velikoj mjeri ih odobrava. 

U Austriji se prekid trudnoće na zahtjev žene obavlja do isteka 14 (četrnaest) tjedana (od prvog dana posljednje menstruacije). Ako želite legalno prekinuti trudnoću nakon 12 tjedana do isteka 22 (dvadesetdva) tjedana trudnoće to možete učiniti u Nizozemskoj, tj. u Amsterdamu

HrvatskojSrbiji i Bosni i Hercegovini se prekid trudnoće na zahtjev žene obavlja do isteka 12 (dvanaest) tjedana (od prvog dana posljednje menstruacije). U posebnim slučajevima komisije mogu ženama odobriti prekid trudnoće i nakon isteka 12 tjedana. Praksa pokazuje da je u Hrvatskoj najteže dobiti odobrenje komisije, za razliku od Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine gdje se u molbama mogu navesti i socio-ekonomski razlozi za prekid trudnoće (preporučujemo bolnice SB Brežice u Sloveniji ili Plava bolnica Centar u Tuzli).

Kontaktirajte nas – sve ćemo Vam objasniti i pomoći Vam zakazati termin te pronaći smještaj, a po potrebi i pratiti Vas. Ako niste u financijskoj mogućnosti platiti pobačaj (ili put i smještaj), također nam se obratite.

Ako imate iskustva pobačaja u Bosni i Hercegovini, slobodno nam se javite putem kontaktog obrasca (mailom).

SARAJEVO

Kontakt
 1.  
Troškovi
 1.  

Direktno naručivanje

 1.  

Prije zahvata:
 1.  
Zahvat:
 1.  
Dodatne informacije:
 •  
Iskustvo žena: 

Bihać

Tuzla

Kontakt
 1.  
Troškovi
 1.  

Direktno naručivanje

 1.  

Prije zahvata:
 1.  
Zahvat:
 1.  
Dodatne informacije:
 •  
Iskustvo žena: 

Banja LUka

Kontakt
 1.  Klinika za ginekologiju i akušerstvo (mapa)
 2. Ul. 12 Beba bb, Banja Luka
 3. Ambulanta za dnevnu bolnicu, prizemlje II, AMB. Br. 2
Troškovi
 1. • hirurški prekid trudnoće u opštoj anesteziji: 300 M

Direktno naručivanje

 1. Specijalistička ambulanta za namjerni prekid trudnoće: tel: +387 (0) 51 342 259

Prije zahvata:
 1. potrebna dokumentacija:
 2.  ultrazvučni nalaz sa tačno naznačenom nedjeljom gestacije (ne stariji od 7 dana),
 3.  nalaz krvne grupe i Rh faktora (možete ga izvaditi u Zavodu za transfuziju).
 4.  zdravstvena knjižica ili lična karta.
Zahvat:
 1.  
Dodatne informacije:
 • Ako se prekid trudnoće radi u opštoj anesteziji pacijentica ne uzima ništa za jelo i piće prije intervencije.
Iskustvo žena: 
Kontakt
 1.  Operativna ginekologija bolnice Dr. Kostić (mapa)
 2. Maksima Gorkog 9, Banja Luka
Troškovi
 1. • hirurški prekid trudnoće u opštoj anesteziji do 10. tj. trudnoće: 600 KM
 2. • hirurški prekid trudnoće u opštoj anesteziji od 10. do 12. tj. trudnoće 2000 KM
Direktno naručivanje
 1. shbdrkostic@gmail.com ili tel: +387 (0)66 340 004
Prije zahvata:
 1. potrebna dokumentacija:
 2.  nalaz krvne grupe i Rh faktora (možete ga izvaditi u Zavodu za transfuziju).
 3.  zdravstvena knjižica ili lična karta.
Zahvat:
 1.  
Dodatne informacije:

 

Iskustvo žena: 
Kontakt
 1.  Ginekološka ordinacija bolnice Laganin (mapa)
 2. Sime Matavulja 11, Banja Luka
Troškovi
 1. • hirurški prekid trudnoće u opštoj anesteziji do 10. tj. trudnoće: 490 KM
Direktno naručivanje
 1. Tel: +387 51 216 462
  Tel: +387 51 214 036
  GSM: +387 65 538 169
Prije zahvata:
 1. potrebna dokumentacija:
 2.  nalaz krvne grupe i Rh faktora
 3.  zdravstvena knjižica ili lična karta.
Zahvat:
 1.  
Dodatne informacije: 
Iskustvo žena: