Pobačaj je legalan!

Pobačaj je legalan Prema Ustavu Republike Hrvatske, Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece i presudi Ustavnog suda iz 2017. godine žene u Hrvatskoj imaju pravo samostalno odlučiti hoće li roditi ili neće te s kim, kada i koliko će djece imati. Pravo na izbor o rađanju djece uključuje…