Hommage ginekologinjama i ginekolozima

Hommage ginekolozima/-cama koji/-e profesionalno brinu o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima žena Dok mnogi danas u Hrvatskoj kao svoju moralnu superiornost demonstriraju odbijanjem vršenja legalnog pobačaja na traženje svojih pacijentica, ne mogu ne misliti na one sve usamljenije ginekologe/-ce koji im nastavljaju profesionalno služiti. Mislim na onog jednog jedinog ginekologa u splitskom KBC-u, na…