Čudesne muljaže

Čudesne muljaže: ili kako na tajnovit način nestaju prava žena Čudo Prije samo nepuna 3 mjeseca (28.11. – 6.12. 2016)  završio je posjet  posebnog izvjestitelja Ujedinjenih naroda za pravo na zdravlje Dainiusa Pūrasa  Hrvatskoj (28.11 – 6.12 2016). U svom predhodnom priopćenju (konačno će biti objavljeno u lipnju 2017.) gospodin Pūras između ostalog upozorava: “Želio…

Živi i pusti druge da žive

Živi i pusti druge da žive: moguće ili nemoguće rješenje razdora Nakon 26 godina isčekivanja, nedavno (2.3.2017.) objavljeno rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske o sudbini Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece ( pejorativno nazivanog  i Zakon o pobačaju)[1]  primljeno je u Hrvatskoj dvojako. Vidljivo je da su građanske udruge iz…

Lažne istine

Lažne istine I dio: O početku ljudskog života, pravu na život prije rođenja i plodu u maternici kao ljudskoj osobi u protu-pobačajnoj kampanji nakon i usprkos rješenju Ustavnog suda o legalnosti pobačaja Iako je Ustavni sud riješio da je pobačaj izvršen u skladu sa Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o…

O zloupotrebi znanosti

O zloupotrebi znanosti na štetu žena: žena kao fetalni kontejner TKO? U novije vrijeme se Crkva i vjerske civilne udruge sve češće hvataju znanosti za opravdavanje svog nauka i postupanja. Često se više uopće ne pozivaju na Bibliju, na crkvene doktore, na crkvene oce niti na Katekizam katoličke crkve, nego baš na znanost. Evo recentnog…

Pravo na pobačaj: činjenice

Pravo na pobačaj: činjenice i činjenicama usuprot Pobačaj, kao i brojne druge pojave vezane uz ljudsku spolnost i reprodukciju i danas su kako u svijetu tako i u Hrvatskoj još uvijek predmetom mnogih kulturoloških, religijskih, moralističkih, političkih, pravnih i socioloških debata i razmimoilaženja (Rittossa Dalida. Prijepori o pravu na pobačaj u Republici Hrvatskoj, 2005., Prljić…

Nezdrava suradnja u zdravstvu

Nezdrava suradnja u zdravstvu: znanstvena i/ili religijska edukacija medicinskih sestara? O čemu je riječ ? Suradnja, kooperacija, kolaboracija-kako to gordo zvuči ! Podrazumijeva ravnopravnost, suodlučivanje i sukreiranje na putu ostvarivanja zajedničkog cilja. Čini se, samo neki isčašen i zadrt um može se protiviti suradnji, bilo među ljudima, bilo među školama, ustanovama, poduzećima, crkvama, državama, za…

Priziv savjesti u medicini: prijedlog

Priziv savjesti u medicini: prijedlog dodatne regulative Inicijativa liječnika/-ca za reguliranje priziva savjesti u medicini i CESI- Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Prijedlozi za cjelovito reguliranje prava na priziv savjesti u medicini/ zdravstvu Poruke Okruglog stola „Priziv savjesti u medicini“ Zagreb, Novinarski dom, 21.01.2015. Na okruglom stolu Priziv savjesti u medicini predočena je višeslojna dimenzija prava…

“Dragocjena si u mojim očima”

“Dragocjena si u mojim očima!”: mrkvom za rađanje po svaku cijenu Laskava parola! Nagledali  smo je nedavnih 40 dana, koliko je katolička “miroljubiva pro-life inicijativa” “molitvom i postom”, “bdijenjem” (do najkasnije 19,30 h) i, pazi, “osvješčivanjem lokalne zajednice” ponovno “spašavala ljudske živote”. U Zagrebu, ispred KB Sestara milosrdnica, i pred bolnicama u još  9 drugih…