Knjižnica Dr. gorjane gjurić

tekstovi dr. Gorjane Gjurić s bloga “Pametnom dosta”

Bivša šefica Klinike za pedijatriju u KBC Zagreb i docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dr. med. Gorjana Gjurić bila je aktivna u zalaganju za ljudska prava, posebno prava pacijenata i prava žena.

2016. sudjelovala je na prvoj Humanističkoj konferenciji u Hrvatskoj u panelu “U ime žena” raspravljajući o pravu na tjelesni integritet ženskog ljudskog bića, o seksualnim i reproduktivnim pravima žena.

Dr. Gjurić preminula je 2018. godine.

Pročitajte s kakvim se izazovima trebamo nositi pred aktualnom kampanjom za zabranu ili barem otežavanje dostupnosti sigurnog i legalnog pobačaja u Hrvatskoj, koje vode Katolička crkva i desne politike. Zabrana namjernog pobačaja je samo vrh ledene sante – namjerni pobačaj je samo najlakša meta za odstrel. Iza zabrane namjernog pobačaja valjaju se mnoge druge restrikcije i represije, koje su za sada ispod razine radara javnosti.

Tek informiranim uvidom u cjelokupnost problema ljudi mogu spriječiti donošenje zakona i propisa koji bi u praksi mogli degradirati temeljna ljudska prava veće polovice hrvatskog građanstva i osujetiti željene ciljeve:

1/ da trudnoća bude slobodan izbor žene,

2/ da rađanje djece bude i ostane slobodno i dobrovoljno,

3/ da djeca koja su rođena budu dobrodošla, voljena, pažena i zbrinuta i

4/ i da žena, trudna ili ne, uživa sva temeljna ljudska prava jednako kao i muškarac.

TEKSTOVI