Pobačaj u NJemačkoj

Ženska mreža “Hrabre sestre” pruža emocionalnu podršku i sveobuhvatnu pomoć ženama pri prekidu trudnoće.

Sloveniji se prekid trudnoće na zahtjev žene obavlja do isteka 10 (deset) tjedana (od prvog dana posljednje menstruacije). Nakon isteka deset tjedana prekid trudnoće može se obaviti uz obrazloženu molbu bolničkoj komisiji koja (ovisno o bolnici) istog dana ili u toku tjedna odlučuje o pristiglim molbama i u velikoj mjeri ih odobrava. 

HrvatskojSrbiji i Bosni i Hercegovini se prekid trudnoće na zahtjev žene obavlja do isteka 12 (dvanaest) tjedana (od prvog dana posljednje menstruacije). U posebnim slučajevima komisije mogu ženama odobriti prekid trudnoće i nakon isteka 12 tjedana. Praksa pokazuje da je u Hrvatskoj najteže dobiti odobrenje komisije, za razliku od Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine gdje se u molbama mogu navesti i socio-ekonomski razlozi za prekid trudnoće (preporučujemo bolnice SB Brežice u Sloveniji ili Plava bolnica Centar u Tuzli).

U Austriji se prekid trudnoće na zahtjev žene obavlja do isteka 14 tjedana (od prvog dana posljednje menstruacije).  Ako želite legalno prekinuti trudnoću nakon 12 tjedana do isteka 22 (dvadesetdva) tjedana trudnoće to možete učiniti u Nizozemskoj, tj. u Amsterdamu

Das Frauennetzwerk „Mutige Schwestern“ bietet Frauen emotionale Unterstützung und umfassende Hilfe beim Schwangerschaftsabbruch.

In Slowenien wird ein Schwangerschaftsabbruch auf Wunsch der Frau bis zum Ende von 10 (zehn) Wochen (ab dem ersten Tag der letzten Menstruation) durchgeführt. Nach Ablauf von zehn Wochen kann ein Schwangerschaftsabbruch auf begründeten Antrag an die Krankenhauskommission erfolgen, die (je nach Krankenhaus) am selben Tag oder unter der Woche über die eingegangenen Anträge entscheidet und diese weitgehend genehmigt.

In Kroatien, Serbien und Bosnien und Herzegowina wird der Schwangerschaftsabbruch auf Wunsch der Frau bis zum Ende von 12 (zwölf) Wochen (ab dem ersten Tag der letzten Menstruationsperiode) durchgeführt. In besonderen Fällen können Kommissionen Frauen einen Schwangerschaftsabbruch auch nach 12 Wochen gewähren. Die Praxis zeigt, dass es in Kroatien am schwierigsten ist, eine Genehmigung der Kommission zu erhalten, anders als in Slowenien, Serbien und Bosnien und Herzegowina, wo in Anträgen auch sozioökonomische Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch angegeben werden können (wir empfehlen das Krankenhaus SB Brežice in Slowenien oder Plava Bolnica Centar in Tuzla).

In Österreich wird ein Schwangerschaftsabbruch auf Wunsch der Frau bis zum Ende der 14. Woche (ab dem ersten Tag der letzten Monatsblutung) durchgeführt. Wenn Sie eine Schwangerschaft nach der 12. Woche bis zum Ende der 22. (zweiundzwanzig) Schwangerschaftswoche rechtsgültig abbrechen möchten, können Sie dies in den Niederlanden, also in Amsterdam, tun.

Hodogram za prekid trudnoće u Njemačkoj. 

  1. 1. Pronađite najbližu kliniku koja obavlja pobačaj na ovoj stranici ili na stranicama abortion clinics eu.
  2. Osoblje svake ustanove vrlo brzo odgovara na upit o pobačaju na zahtjev, vezano za cijenu, radno vrijeme, potrebne nalaze i potvrde.
  3.  
  1. 2. U Njemačkoj je potrebno prije zahvata otići na obavezno savjetovanje. Preproučujemo da kontaktirate udrugu pro familia i dogovorite termin za savjetovanje i potvrdu o savjetovanju. Ne morate se brinuti, u toj udruzi su jako dobronamjerni i neće vam praviti probleme. Ne preporučamo savjetovanje s „Diakonie Deutschland” jer će se truditi utjecati na vašu odluku.
  2. S tom potvrdom se naručite u klinici na zahvat, Između savjetovanja i zahvata mora proći 3 dana.
  1.  
  2. 3. Medikamentozni pobačaj iznosi oko 450 eura a kirurški pobačaj 600 eura s općom anestezijom. Cijene variraju od klinike do klinike.

U Njemačkoj, prema članku 218. Kaznenog zakona (StGB), pobačaj je kažnjiv prekršaj za sve uključene.

Međutim, vrijede sljedeće iznimke:

Savjetovanje u priznatom savjetovalištu
Pobačaj nije kazneno djelo ako se žena pridržava smjernica tzv. propisa o savjetovanju (propisi o savjetima prema § 218a, st. 1 StGB). Trudnica koja želi ići na pobačaj mora zatražiti savjetovanje od državnog priznatog savjetovališta za trudnoću tri dana prije ovog termina.

Liječniku/ici koji/a će obaviti zahvat morate predočiti dokaz o savjetovanju. Osim toga, liječnik koji nije sudjelovao u konzultacijama mora izvršiti pobačaj unutar dvanaest tjedana od začeća.

Medicinski ili kriminološki razlozi
Pobačaj ostaje nekažnjiv i ako postoje neki opravdani razlozi (indikacije):

Medicinska indikacija postoji ako postoji opasnost za život trudnice ili opasnost od ozbiljnog narušavanja njezina tjelesnog ili psihičkog zdravlja.

Kriminološka indikacija se daje ako se trudnoća temelji na seksualnom prijestupu, na primjer silovanju (indikacije prema Odjeljku 218a Stavci 2 i 3 StGB).

Trudnica također ostaje nekažnjena ako pobačaj izvrši liječnik nakon savjetovanja s priznatim savjetovalištem za problematične trudnoći i ako od začeća nisu prošla više od 22 tjedna. U tom slučaju trudnica ostaje nekažnjena, ali druge uključene strane mogu počiniti kazneno djelo (nekažnjavanje trudnice prema § 218a st. 4 rečenica 1 StGB).

Pravilnik o pokrivanju troškova pobačaja
Za žene sa zdravstvenim osiguranjem, troškove pobačaja pokriva njihovo zdravstveno osiguranje. Preduvjet je da postoje medicinski ili kriminološki razlozi za prekid. Pravo na podmirenje troškova imaju i žene koje su u socijalnom stanju. Morate podnijeti odgovarajući zahtjev društvu za zdravstveno osiguranje.

Od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. potrebitima se smatraju žene čiji raspoloživi osobni dohodak ne prelazi 1.383 eura mjesečno i koje nemaju nikakvu kratkotrajnu iskoristivu imovinu. Ova granica dohotka vezana je uz vrijednost mirovine obveznog mirovinskog osiguranja. Povećava se za 328 eura za svako malodobno dijete koje živi u ženinom kućanstvu. Daljnje povećanje moguće je do maksimalno 405 eura ako cijena smještaja prelazi 405 eura. Savjetovališta za trudnoću (konflikt) pružaju dodatne informacije.

Zakonska društva za zdravstveno osiguranje ne pokrivaju troškove pobačaja ako se on provodi prema propisima o savjetovanju. Međutim, tada se mogu potraživati ​​troškovi liječenja tijekom trudnoće i naknadnog liječenja komplikacija.

izvor

ISKUSTVA IZ NJEMAČKE