Što je pobačaj?

medicinska definicija pobačaja

Od 2001. godine u Hrvatskoj je za pobačaj prihvaćena medicinska definicija Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne federacije ginekologa i opstetričara (FIGO), koja pobačaj opisuje kao…

  1. • prekid trudnoće prije navršenog 22. tjedna (od prvog dana ženine posljednje menstruacije) ili
  2. • prekid trudnoće kod težine fetusa manje od 500 grama
  3. (medicinska definicija nije isto što i pravna definicija legalnog pobačaja!)

Navedena starost/težina fetusa je izabrana kao granica, jer do tada embrio/fetus najčešće ne može postići dovoljan stupanj razvoja za samostalan život izvan tijela žene (fetus ne može uspostaviti funkciju disanja zraka iz atmosfere). Neke zemlje kao granicu uzimaju 28. tjedan embrionalnog razvoja i težinu fetusa 1000 g ili manje.

Većina djece rođene s 23 i 24 tjedna ni danas ne preživljava niti uz najsofisticiranije mjere intenzivnog liječenja. Također su nezrela djeca vrlo male porođajne težine, u ranim tjednima trudnoće, u slučaju preživljavanja izložena značajnim rizicima neuroloških oštećenja, oštećenja vida i sluha i mentalne retardacije.

Učestalosti spontanih prekida trudnoće je visoka, pa se na svakih 100 oplođenih jajnih stanica rađa tek 10-20 djece sposobne za život izvan maternice.

izvor

Vrste pobačaja

MEDIKAMENTOZNi POBAČAJ

ASPIRACIJA

Dilatacija i Kiretaža (ili DIlatacija i evakuacija)