Popis Bolnica

Informacije nisu još potpune za sve bolnice i stalno se ažuriraju. Ako imate informacije o pojedinim bolnicama, slobodno nam ih proslijedite na mail. Zvjezdica pored naziva bolnice znači da se radi o najnovijim, provjerenim podacima (status: srpanj/2021.)

Zagreb

 1. 1. KONTAKT: Klinička bolnica Merkur, Zajčeva 19, 10000 Zagreb, Zavod za ginekologiju (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA: kirurški pobačaj (u općoj anesteziji)
 3. 3. TROŠKOVI: 2000kn
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: putem web obrasca za naručivanje za prvi bolnički pregled. Na tom bolničkom pregledu utvrdit će se u kojem ste tjednu trudnoće, objasnit će Vam se sve i dogovorit ćete termin za sam zahvat. Na dan zahvata ste u bolnici od osam ujutro do negdje pola 4 poslije podne. 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE:
 6. – Svi testovi se vade u bolnici.
 7. – Ponesite lijekove protiv bolova.
 8. – Antibiotik ćete dobiti od svog ginekologa.
 1. 1. KONTAKT: KBC Zagreb, Petrova ulica 13, 10000 Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porode (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA: 
 3. 3. TROŠKOVI:
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: putem obrasca za naručivanje 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE:
 1. 1. KONTAKT: Vinogradska cesta 29, 10000, Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA: kirurški pobačaj (s lokalnom ili općom anestezijom) i medikamentozni pobačaj
 3. 3. TROŠKOVI: 2500 kn neovisno o načinu postupka i vrsti anestezije
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: putem online naručivanja
 5. (tel: +385 1 37 87 361 / franka.privora.franjkovic@kbcsm.hr)
 6. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT: Klinička bolnica Sveti Duh, Ul. Sveti Duh 64, 10000, Zagreb, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. DODATNE INFORMACIJE: U KB-u Sveti Duh svi se liječnici pozivaju na priziv savjesti i ne obavljaju prekid trudnoće na zahtjev žene. Predlažemo da se prijavite u KBC Merkur.

JADRAN

 1. 1. KONTAKT: Roka Mišetića 2, 20 000 Dubrovnik, Odjel za ginekologiju i opstetriciju, 1. kat u objektu “A” (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE: 
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 6.  
 1. 1. KONTAKT: Spinčićeva 1, 21000 Split, Klinika za ženske bolesti i porode (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA: Kirurški pobačaj
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: +38521551211 s D2 uputnicom od ginekologa i nalazom krvne grupe, S uputnicom se dode na ginekoloski pregled i ukoliko ginekolog/inja pristane raditi prekid trudnoće onda slijedi dogovor s anesteziologom/icom
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE: U splitskoj bolnici na godinu se obavi nekoliko desetaka pobačaja, a od 30 ginekologa/ica samo jedna liječnica pristaje obavljati pobačaj na zahtjev žena. Medicinski indicirane pobačaje obavljaju i ostali, dok one na zahtjev žena obavlja samo jedna liječnica na cijelu Županiju. Ženama preporučujemo da izaberu KBC Šibenik.
 1. 1. KONTAKT: Stjepana Radića 83 22 000 Šibenik, Odjel ginekologije i opstetricije (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA: Kirurški i medikamentozni pobačaj
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE

Kontinentalna Hrvatska

 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT: Bračak 8, 49210 Zabok, Hrvatska, Odjel za ginekologiju i porodništvo, 2. kat (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA: Kiruruški pobačaj
 3. 3. TROŠKOVI: 2000kn (s anestezijom) 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: +385 49 204 178 (od 13’30 do 14’30)
 5. S uputnicom svoga ginekologa naručuje se prvo na bolnički pregled, pa onda ovisno o tjednu trudnoće se dogovara i termin prekida trudnoće.
 6. 5. DODATNE INFORMACIJE:

  Ne treba vaditi nikakve testove unaprijed.

 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE
 1. 1. KONTAKT:, Klinika za ginekologiju i porodništvo (mapa)
 2. 2. VRSTE POBAČAJA:
 3. 3. TROŠKOVI: 
 4. 4. DIREKTNO NARUČIVANJE: 
 5. 5. DODATNE INFORMACIJE