Projekt "Hrabre sestre"

gradi solidarnu mrežu žena iz cijele Hrvatske, koje će biti podrška i pratnja ženama koje se odluče na pobačaj

Na Međunarodni dan sigurnog pobačaja 28. rujna 2020. godine udruga Centar za građansku hrabrost pokrenula je feminističku žensku mrežu: „Hrabre sestre“. Po ugledu na humanističke suborkinje iz Nizozemske humanističke udruge gradimo mrežu žena u Hrvatskoj koje će biti podupirateljice ženama koje se odluče na prekid trudnoće.

Ovaj vid aktivizma se razlikuje od glasnog i ne manje bitnog političkog zagovaranja prava na siguran, besplatan i legalan pobačaj, a koji nam je zajednički sa svim feminističkim udrugama u Hrvatskoj. No naša feministička borba tu ne prestaje nego kreće novim putem, pruža ruku solidarnosti ženi koja nam se direktno obrati za podršku.

Do kraja 2020. godine se prijavilo preko 120 žena iz cijele Hrvatske i inozemstva. U 2022. i 2023. godini želju za sudjelovanjem u našoj mreži izrazilo je preko 60 žena. Svjedočanstva tih žena, njihova zabrinutost, ali i odlučnost su samo potvrdili da smo dobro postupile pokrećući ovaj projekt.

U prvom tromjesečju 2021. evaluirale smo brojne prijave i u 2021. i 2022. održale edukacije za tri generacije hrabrih sestara i sada s ponosom možemo reći da trenutno

60 hrabrih sestara podržava i prati žene na prekid trudnoće

Naša mreža se sastoji od educiranih aktivistkinja, liječnica, medicinskih sestara, psihologinja, socijalnih radnica, učiteljica, odgajateljica, umjetnica, menadžerica, pravnica, trgovkinja, tajnica, studentkinja i žena iz ostalih područja djelovanja. U ovom projektu sudjeluju feminističke i humanističke aktivistkinje iz SAD, Kanade, Irske, Engleske, Francuske, Nizozemske, Njemačke, Slovenije i Srbije. 

Odgovornost naših hrabrih sestara je pružiti bezuvjetnu podršku i zaštitu ženi u njezinim reproduktivnim pravima. To žensko pravo prije svega podrazumijeva prihvaćanje ženine odluke da ne želi roditi, da želi koristiti svoje pravo na prekid trudnoće i da ne želi biti odgovarana od svoje odluke, niti zastrašivana od protivnika/ca prava na pobačaj.

Bitno nam je da ovim projektom budu zahvaćena sva mjesta u Hrvatskoj gdje je ženama omogućen (tj. gdje bi trebao biti omogućen) pobačaj.

U trenucima kada izabrani politički zastupnici i na žalost, velikim dijelom sama ginekološka struka ne poštuje reproduktivna prava žena u Hrvatskoj, naša je odgovornost ženi, koja nam se obratila, pružiti ozračje sigurnosti i poštovanja. Psihološki i moralno podržat ćemo žene u njihovoj odluci o pobačaju, pratit ćemo ih pri odlasku u bolnicu na preglede i razgovore s liječnicima te prilikom samog zahvata.

Pozivamo liječnike/ce i medicinsko osoblje, aktivistkinje drugih udruga i žene iz cijele Hrvatske da nam se priključe