Projekt "Hrabra sestra"

PROJEKT HS

gradi solidarnu mrežu žena iz cijele Hrvatske koje žele biti podrška i pratnja ženama koje se odluče na prekid trudnoće.

Na Međunarodni dan sigurnog pobačaja 28. rujna 2020. godine udruga Centar za građansku hrabrost pokrenula je  svoj novi feministički projekt: „Hrabre sestre“.

Po ugledu na naše humanističke suborkinje iz Nizozemske humanističke udruge gradimo mrežu žena u Hrvatskoj koje će biti podupirateljice ženama koje se odluče na prekid trudnoće.

Ovaj vid aktivizma se razlikuje od glasnog i ne manje bitnog političkog zagovaranja prava na siguran, besplatan i legalan pobačaj, a koji nam je zajednički sa svim feminističkim udrugama u Hrvatskoj. No naša feministička borba tu ne prestaje nego kreće novim putem, pruža ruku solidarnosti ženi koja nam se konkretno obrati za podršku. 

Do kraja 2020. godine smo skupile preko 120 prijava žena iz cijele Hrvatske i inozemstva. Svjedočanstva tih žena, njihova zabrinutost, ali i odlučnost su nam potvrdili da smo dobro postupile pokrećući ovaj projekt. U ovom projektu sudjeluju feminističke i humanističke aktivistkinje iz SAD, Kanade, Irske, Engleske, Francuske, Nizozemske, Njemačke, Slovenije i Srbije.

Odgovornost naših hrabrih sestara je pružiti bezuvjetnu podršku i zaštitu ženi s neželjenom trudnoćom u njezinim pravima. To žensko pravo prije svega podrazumijeva prihvaćanje ženine odluke da ne želi roditi dijete, da želi koristiti svoje pravo na legalan pobačaj i da ne želi biti odgovarana od svog nauma, niti zastrašivana od protivnika/ca prava na pobačaj.

U trenucima kada izabrani politički zastupnici i na žalost, velikim dijelom sama medicinsko-ginekološka struka nipodaštava reproduktivna prava žena u Hrvatskoj, naša je odgovornost ženi koja nam se obratila pružiti ozračje sigurnosti i poštovanja. Psihološki i moralno podržat ćemo žene u njihovoj odluci za pobačaj, štitit ćemo ih pri odlasku u bolnicu na preglede i razgovore s liječnicima te prilikom samog zahvata.

Bitno nam je da ovim projektom budu zahvaćena sva mjesta u Hrvatskoj gdje je ženama omogućen (tj. gdje bi trebao omogućen) pobačaj. Pozivamo liječnike/ce i medicinsko osoblje da nam se priključi. Žene koje podupiru ili sudjeluju tj. koje su sudjelovale u pokretu protiv prava na pobačaj neće, iz razumljivih razloga, biti prihvaćene u naše sestrinstvo.