RIZICI PREKIDA TRUDNOĆE

Pobačaji su općenito vrlo sigurni i većina žena neće imati nikakvih problema. No, kao i svaki medicinski zahvat, postoji mali rizik da dođe do komplikacija.

Zato je i bitno da –  osim što se informirate na našoj web stranici – slobodno razgovarate s liječnikom/liječnicom u ustanovi u kojoj ćete obaviti prekid trudnoće, o svemu što vas zanima. Svakako objasnite Vaše zdravstveno stanje, tj. navedite sve ranije bolesti, alergije, a posebice jeste li RH negativni.  

Rizici tj. moguće komplikacije su različiti ovisno o tome imate li kirurški ili medikamentozni pobačaj i koliko ste tjedana trudni. Čini se da su rizici od medikamentoznog pobačaja manji nego kod kirurškog pobačaja, iako to može biti točno samo zato što su medikamentozni pobačaji češći tijekom rane trudnoće.

Rizik od komplikacija se povećava što se kasnije u trudnoći provodi pobačaj. Stoga prekidi trudnoće koji se rade nakon prvog tromjesečja nose najveći rizik od komplikacija, jer je sam zahvat složeniji. 

MEDIKAMENTOZNI POBAČAJ

Prije 14. tjedna trudnoće glavni rizici medikamentoznog pobačaja su:

 • – potreban dodatni medicinski postupak za uklanjanje dijelova trudnoće koji su ostali u maternici: događa se kod 70 od 1000 žena
 • – ozbiljne komplikacije kao što su obilno krvarenje, oštećenje maternice ili sepsa: događa se kod 1 od 1000 žena.

   

Od 14. tjedna trudnoće, glavni rizici medikamentoznog  pobačaja su:

 • – potreban dodatni medicinski postupak za uklanjanje dijelova trudnoće koji su ostali u maternici: događa se kod 13 od 100 žena
 • – infekcija ili ozljeda maternice: događa se malom broju žena.

KIRURŠKI POBAČAJ

Prije 14. tjedna trudnoće, glavni rizici kirurškog pobačaja su:

 • – potreban dodatni medicinski postupak za uklanjanje dijelova trudnoće koji su ostali u maternici: događa se kod 35 od 1000 žena
 • – ozbiljne komplikacije kao što su obilno krvarenje, oštećenje maternice ili sepsa: događa se kod 1 od 1000 žena

 

Nakon 14 tjedana trudnoće, glavni rizici kirurškog pobačaja su:

 • – potreban dodatni medicinski postupak za uklanjanje dijelova trudnoće koji su ostali u maternici: događa se kod 3 od 100 žena
 • – vrlo teško krvarenje: između 1 i 10 od 100 žena
 • – infekcija: događa se malom broju žena
 • – ozljeda maternice ili ulaza u maternicu (cerviks): to se događa malom broju žena (U rijetkim slučajevima, kirurški pobačaj može uzrokovati ožiljke na stijenci maternice. Medicina to naziva Ashermanov sindrom. Ako se pojave ožiljci, može postati teže ponovno zatrudnjeti.)
 •  

izvor