Hrabra sestra

HS1

je žena koja je emocionalna podrška i pratilja ženi koja se odluči na prekid trudnoće. Pridružite se našim hrabrim i moćnim sestrama.  

Na Međunarodni dan sigurnog pobačaja 28. 9. 2020. godine Centar za građansku hrabrost pokreće svoj novi feministički projekt: „Hrabre sestre“.

Po ugledu na naše humanističke suborkinje iz Nizozemske humanističke udruge želimo osnovati mrežu žena u Hrvatskoj koje će biti podupirateljice ženama koje se odluče na prekid trudnoće. Ovaj vid aktivizma se razlikuje od glasnog i ne manje bitnog političkog zagovaranja prava na siguran, besplatan i legalan pobačaj (bez savjetovanja), a koji nam je zajednički sa svim feminističkim udrugama u Hrvatskoj. No naša feministička borba tu ne prestaje nego kreće novim putem, pruža ruku solidarnosti ženi koja nam se konkretno obrati za podršku. 

Odgovornost naših hrabrih sestara bit će pružiti bezuvjetnu podršku i zaštitu ženi s neželjenom trudnoćom u njezinim pravima. To žensko pravo prije svega podrazumijeva prihvaćanje ženine odluke da ne želi roditi dijete, da želi koristiti svoje pravo na legalan pobačaj i da ne želi biti odgovarana od svog nauma, niti zastrašivana od protivnika/ca prava na pobačaj. U trenucima kada izabrani politički zastupnici i na žalost, velikim dijelom sama medicinsko-ginekološka struka nipodaštava reproduktivna prava žena u Hrvatskoj, naša je odgovornost ženi koja nam se obratila pružiti ozračje sigurnosti i poštovanja. Psihološki i moralno podržat ćemo žene u njihovoj odluci za pobačaj, štitit ćemo ih pri odlasku u bolnicu na preglede i razgovore s liječnicima te prilikom samog zahvata.

Hrabra sestra sama treba biti mentalno snažna žena, koja će s jedne strane imati dobre komunikacijske i socijalne vještine i empatiju da bi bila u stanju ostvariti dobar kontakt i biti podrška ženama, a s druge strane moći odoljeti provokacijama protivnika pobačaja. Medicinsko znanje nije uvjet.

Medicinsko znanje nije uvjet da postanete naša hrabra sestra, ali jest da dijelite naš feministički stav o pravu žena na pobačaj. Bitno nam je da ovim projektom budu zahvaćena sva mjesta u Hrvatskoj gdje je ženama omogućen (tj. gdje bi trebao omogućen) pobačaj. Pozivamo liječnike/ce i medicinsko osoblje da nam se priključi. Žene koje podupiru ili sudjeluju tj. koje su sudjelovale u pokretu protiv prava na pobačaj neće, iz razumljivih razloga, biti prihvaćene u naše sestrinstvo.