Sve o pobačaju

znanstveno utemeljene činjenice

Što je pobačaj?

medicinska definicija

Pobačaj je LEGALAN!

zakonska definicija

Kirurški pobačaj

Medikamentozni pobačaj

Postabortivni sindrom ne postoji