Sve o pobačaju

znanstveno utemeljene činjenice

Što je pobačaj I
KOJE SU VRSTE POBAČAJA?

medicinska definicija pobačaja

ŠTO JE POBAČAJ I
KOJE SU VRSTE POBAČAJA?

DO KOJEG TJEDNA JE POBAČAJ
NA ZAHTJEV dozvoljen?

pravna definicija pobačaja

DO KOJEG TJEDNA JE POBAČAJ
NA ZAHTJEV DOZVOLJEN?

Kirurški pobačaj

različite vrste kirurškog pobačaja

KIRURŠKI POBAČAJ

medikamentozni pobačaj

pobačaj tabletama

MEDIKAMENTOZNI POBAČAJ

RIZICI POBAČAJA

NEGATIVAN RH FAKTOR

GINEKOLOŠKI RJEČNIK

MITOVI O POBAČAJU